Skip links

Video EEG Monitorizasyonu

EEG İSTANBUL

Video EEG Monitorizasyonu,

Video EEG Monitorizasyonu,

Beyin dalgalarının sürekli olarak kaydedildiği ve bu süreçte hastanın video kamerası ile gözlemlendiği ileri düzey bir teşhis yöntemidir. Bu test, özellikle nöbet geçiren hastaların detaylı değerlendirilmesi ve tedavi planlaması için kullanılır. EEG (Elektroensefalografi) kayıtları ile eş zamanlı olarak yapılan video kaydı, nöbetlerin ve diğer nörolojik olayların hem görsel hem de elektriksel aktivitelerini detaylı bir şekilde belgelemeye olanak tanır. Bu yöntem, nöbetlerin kaynağını, sıklığını, süresini ve nöbet sırasında hastanın davranışlarını anlamada kritik öneme sahiptir.

Uygulama Süreci

Video EEG Monitorizasyonu genellikle hastane ortamında, özel olarak donatılmış bir odada gerçekleştirilir. Hastanın başına yerleştirilen elektrotlar beyin dalgalarını kaydederken, odanın çeşitli noktalarına konumlandırılmış kameralar hastanın hareketlerini ve davranışlarını sürekli olarak kaydeder. Bu testin süresi birkaç saatlik kısa süreli seanslardan, birkaç gün sürebilen uzun süreli monitorizasyonlara kadar değişebilir.

Testin Amacı

Video EEG Monitorizasyonunun temel amacı, nöbet geçiren hastaların durumunu ve nöbetlerin özelliklerini detaylı bir şekilde değerlendirmektir. Bu test sayesinde, nöbetlerin başladığı beyin bölgesi daha net bir şekilde saptanabilir, bu da tedavi seçeneklerinin daha doğru bir şekilde belirlenmesini sağlar. Ayrıca, nöbet sırasında ortaya çıkan davranışlar ve bu davranışların beyin dalgaları ile olan ilişkisi de analiz edilir. Bu bilgiler, nöbetlerin daha iyi anlaşılması ve etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi için büyük önem taşır.

Testin Önemi

Video EEG Monitorizasyonu, özellikle epilepsi teşhisi ve tedavisi konusunda altın standart olarak kabul edilir. Nöbetlerin doğru bir şekilde sınıflandırılması ve kaynağının belirlenmesi, hastaya özgü tedavi planlarının oluşturulması için temel bir adımdır. Bu yöntem ayrıca, nöbetlerin tetikleyicilerini ve hastanın nöbet sırasında ve sonrasında yaşadığı deneyimleri daha iyi anlamak için de kullanılır.

Testin Yapılışı

Hasta, test süresince rahat bir yatakta dinlenir ve günlük aktivitelerini mümkün olduğunca normal bir şekilde sürdürmeye teşvik edilir. Video EEG Monitorizasyonu sırasında, elektrotlar aracılığıyla elde edilen beyin dalgaları ve video kaydı eş zamanlı olarak analiz edilir. Bu analiz, nörologlara, hastanın nöbetlerini ve nörolojik durumunu daha detaylı bir şekilde değerlendirme imkanı verir.

Video EEG Monitorizasyonu, nörolojik teşhis ve tedavi planlamasında önemli bir role sahiptir ve hastaların durumunu daha iyi anlamak için kapsamlı bilgiler sunar. Bu yöntemle, hastalar için en uygun tedavi yaklaşımlarının belirlenmesi ve uygulanması mümkün olur.